Latihan Soal Bani Abasiyah

1. Daulah Bani Abasiyah, berpusat di kota ….
a. Madinah
b. Mesir
c. Bagdad
d. Damaskus

Jawab C.  Bagdad menjadi pusat pemerintahan Bani Abasiyah

2. Pendiri Dinasti Bani Umayah adalah ….
a. Harun Al-Rasyid
b. Al-Makmun
c. Al-Mu’tasim
d. Abul Abbas As-Saffah

Jawab : D. Abul Abas As-Safah adalah pendiri bani Abbasiyah

3. Khalifah pertama dari Dinasti Bani Abasiyah adalah ….
a. Abul Abbas As-Saffah
b. Ja’far Al-Manshur
c. Yazid bin Muawiyah
d. Harun Al-Rasyid

 Jawab : A. Abul Abbas As-Safah adalah khalifah pertama Bani Abasiyah.

4. Daulah Bani Abasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa khalifah ….
a. As-Safah
b. Harun Al-Rasyid
c. Sulaiman
d. Umar bin Abdul Azis

 Jawab B. Harun Al-Rasyid merupakan salah satu khalifah Bani Abbas yang terkenal dan kejayaan Bani Abas ada pada masa Harun Al-Rasyid

5. Pada masa kekhalifahan Bani Abbas, didirikan pusat ilmu pengetahuan yang dikenal dengan nama ….
a. Baitul Hikmah
b. Damaskus
c. Kuttab
d. Halaqah

Jawab A. Baitul Hikmah didirikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang melakukan gerakan penerjemahan

6. Ahli sejarah membagi perkembangan Bani Abasiyah menjadi lima tahap, tahap pertama mendapat pengaruh dari ….
a. Persia
b. Turki
c. Yunani
d. Arab 

Jawab A. Pengaruh Persia pertama memengaruhi pemerintahan Bani Abbas pada periode awal / periode pertama.

7. Kekuasaan Daulah Bani Abasiyah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yakni selama … tahun.
a. 400 M
b. 500 M
c. 600 M
d. 700 M

Jawab B. Bani Abbas cukup lama berkuasa, selama 500 tahun.

8. Khalifah yang memindahkan ibukota pemerintahan dari Damaskus ke Bagdad adalah ….
a. Abu Ja’far al-Manshur
b. Harun Al-Rasyid
c. Al-Mu’tasim
d. As-Safah

Jawab A. Abu Ja’far Al-Manshur memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Bagdad.

9. Setelah keruntuhan Daulah bani Umayyah di Damaskus, seorang putra mahkota Bani Umayah melarikan diri ke Andalusia, yaitu ….
a. Abdullah bin Malik
b. Marwan bin Hakam
c. Abdurrahman Ad-Dakhil
d. Tariq bin Ziyad

Jawab C. Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri ke Spanyol dan melanjutkan Daulah Umayah di sana dengan menjadikan dirinya sebagai amir

10. Puncak kejayaan Dinasti Bani Umayah II di Andalusia ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Cordoba yang terjadi pada masa kepemimpinan ….
a. Abdurrahman I
b. Abdurrahman II
c. Hisyam III
d. Abdurrahman III

Jawab D. Puncak kejayaan Daulah Bani Umayyah terjadi pada masah pemerintahan Abdurrahman III (Abdurrahman An-Nasir), selain mengembangkan ilmu pengetahuan, juga mengganti sistem pemerintahan dari keamiran (panglima/gubernur) menjadi khalifah (sultan). Sehingga pada masa ini terdapat 2 khilafah Islam yang berpusat di dua wilayah berbeda, yakni di Cordoba (Bani Umayyah II) dan Bagdad (Bani Abbasiyah), serta  1 khalifah Syiah di Afrika Utara (Dinasti Fatimiyah)

B.    Isilah titik-titik berikut

1.    Pendiri Daulah Bani Umayah adalah ...   
2.    Pusat pemerintahahan Daulah bani Umayah di kota    ...
3.    Khalifah yang paling terkenal dengan kepemimpinan yang adil pada masa Daulah Bani Umayyah adalah ...
4.    Daulah Bani Umayah berdiri selama ...
5.    Panglima Bani Umayah yang berhasil memasuki wilayah Spanyol adalah ...
6.    Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Azis pernah dilakukan penaklukan ke wilayah ...
7.    Dinasti Bani Umayah di Damaskus berakhir pada tahun ...
8.    Pendiri Bani Umayah II adalah Abdurrahman yang mendapat julukan    ...
9.    Pusat pemerintahan Bani Umayah II di kota    ...
10.    Setelah Daulah Bani Umayah II di Cordoba runtuh dilanjutkan kekuasaan kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal dengan istilah     ...

C.    Jawablah soal berikut
1.    Siapakah pendiri Daulah Bani Umayah di Damaskus?

2.    Apa usaha-usaha yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan saat memerintah?

3.    Kapan masa keemasan Daulah Bani Umayah?

4.    Siapakah panglima Daulah Bani Umayah yang berhasil memasuki wilayah Spanyol pada tahun 711 M!

5.    Di manakah pusat pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah II di Andalusia, Spanyol?

Share this article :
+
Previous
Next Post »
2 Komentar untuk "Latihan Soal Bani Abasiyah"

Terima Kasih Sudah Berkomentar
 
Template By. Kunci Dunia
Back To Top