Friday, April 26, 2013

Materi Pendidikan Agama Islam Kelas 9


Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Kelas IX terdiri dari beberapa aspek, seperti aspek Al-Qur'an, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih dan Tarikh. Aspek Al-Quran terdiri dari pelajaran tentang Surah At-Tin dan Surah Al-Insyirah. Hadis yang dipelajari adalah hadis tentang menuntut ilmu dan hadis tentang kebersihan.

Aspek Akidah yang dipelajari adalah iman kepada Qada dan Qadar serta iman kepada Hari Akhir. Adapun aspek Akhlak meliputi contoh-contoh akhlak mulia seperti qanaah dan tasamuh, serta larangan berperilaku tercela seperti takabur. Aspek Fikih meliputi tatacara penyembelihan hewan, kurban dan akikah(aqiqah), dan macam-macam salat sunah serta haji dan umrah.
Aspek Tarikh meliputi sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan perkembangan tradisi dan budaya lokal Islam Nusantara.
Berikut daftar materi Pendidikan Agama Islam Kelas 9 Semester Gasal dan Semester Genap.

Judul: Materi Pendidikan Agama Islam Kelas 9
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Muhammad Nur'alim

2 komentar:

  1. Materi IPA kelas IX, Pewarisan Sifat (Hereditas) Monggo....

    ReplyDelete